JAK PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC?

Filtr pevných částic je velkým finančním strašákem všech majitelů naftových vozidel, které jsou tímto systémem vybavené. Emisní norma sledující množství vypouštěných výfukových exhalací se v jednotlivých časových intervalech zpřísňuje. V letech 2009 nastoupila emisní norma pod označením EURO 5, která utáhla pomyslný opasek všem výrobcům naftových vozidel a již nebylo možné se bez filtru pevných částic za pomocí moderních technologií obejít.

Společně s tím se ale ve vozidlech objevil systém, který sice snižuje množství vypouštěných karcinogenních látek, ale zároveň se objevila i povinnost tento filtr pravidelně udržovat a v nejnutnějších případech i zcela vyměnit. To vše přináší nemalé finanční výdaje. Na trhu se sice nacházejí způsoby renovace nebo odborného vyčištění, ale uznejme sami, že prevence je vždy mnohem lepší, než následné odstraňování vzniklých problémů. Pamatujte, že odstraněním filtru pevných částic nic nevyřešíte, vozidlo neprojde technickou kontrolou a zároveň vám hrozí peněžitý postih. Přinášíme vám hned několik zajímavých způsobů, jak prodloužit celkovou vitalitu a životnost dpf. 

JAK FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC FUNGUJE

Ještě před tím, než si odhalíme jednotlivé kroky, podívejme se na to, jak filtr pevných částic funguje. 

Za účelem snížení vypouštěného oxidu dusíku a dalších látek se do výfukového potrubí přidává filtr. Ten zabraňuje sazím pronikat do ovzduší. Je to dáno tím, že při vstřikování dochází k cílenému rozprášení dávky paliva na mikroskopické částice. Velikost je závislá na vstřikovacím tlaku. Vzpomeňme si na starší Avii, která dokáže vyprodukovat opravdu velké množství pevných částic, ale ty jsou natolik velké, že je dokáže bez jakýchkoliv problémů zachytit lidská sliznice. Moderní auta produkují menší a zákeřnější částice, které nezachytí ani plicní sklípky, proto je filtr pevných částic nezbytný.

Obrázek editujete kliknutím

Výběr správného vozidla

Pokud dodržíte určité zásady, lze problémům s filtrem pevných částic obstojně předcházet. Vždy záleží na způsobu vaší jízdy a požadavkům na přepravu. V případě, že plánujete automobil využívat k městskému provozu s velkým podílem studených startů, není diesel tím nejlepším řešením. 

Krátké městské poskakování naftovým motorům a filtru pevných částic vůbec nesvědčí. Motor se vůbec nezahřeje a nedochází k potřebnému spalování. Takový filtr nepůjde za čas ani zregenerovat a bude na odpis. Do městského provozu si vždy zvolte benzinový motor.

Obrázek editujete kliknutím

Dívejte se na aktuální spotřebu

Naučte se na svém palubním počítači sledovat aktuální spotřebu pohonných hmot. Převážná část automobilů se svým majitelům snaží probíhající regeneraci zatajit, což je nepochopitelné. Pracujme ale s faktem, že tomu tak skutečně je.

Přicházíme tak o podstatné informace, které dokážou napomoct k plnohodnotné regeneraci úpravou stylu jízdy. U značné části vozidel se dá probíhající regenerace odhalit přímo skokovým nárůstem spotřeby pohonných hmot. Tam, kde za normálních podmínek jezdíte na hranici pěti litrů na sto, se náhle může objevit spotřeba převyšující

hodnotu 10 nebo 15 litrů. Tato spotřeba se drží i při volnoběhu. Nejde o žádnou poruchu ve sledovacím zařízení. Jakmile se hodnota vrátí nazpět, je to důkaz o úspěšně provedené regeneraci. Snažte se v této situaci držet rychlost mezi 90 až 130 kilometrů v hodině a vyčkejte na pokles spotřeby.

Regenerace nesmí být přerušena

Probíhající regenerace nesmí být za žádných okolností přerušena. Pokračujte v jízdě i za cenu, že se blížíte k cíli. Klidně si cestu prodlužte, jelikož v opačném případě dochází k nadměrnému ředění motorového oleje naftou. Především se tak děje u bez aditivních systémů. Vypínání motoru během spuštěné regenerace vede ke zkracování životnosti filtru pevných částic.

Obrázek editujete kliknutím

Sledujte i otáčky

Odborníci doporučují udržovat během probíhající regenerace otáčky ve střední zátěži. Životnosti nesvědčí jak nízké, tak ani vysoké otáčky. Sešlápnutým plynovým pedálem k podlaze ničemu nepomůžete. Regenerace se za takových podmínek dokonce přerušuje a spouští, až se vaše noha uklidní. Existují případy, kdy uvíznete například v koloně. Neobávejte se, regenerace se opětovně spustí po přechodu do běžného provozního režimu.

Obrázek editujete kliknutím

Nezapomínejte na vhodný olej

Za všech okolností používejte výhradně oleje s nízkou produkcí popela, které jsou mimo jiné schválené přímo pro motory s filtrem pevných částic. Tyto motorové oleje poznáte i podle zadní strany obalu, kde je výslovně napsáno, že jsou vhodné pro vozy s DPF.

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Na naftě nešetřete

Je sice hezké, když na nádrži ušetříte 150 korun, ale z dlouhodobého hlediska se vám tato občasná úspora nevyplatí. Naftě z pochybného zdroje se vždy vyhýbejte a chtějte pro svůj vůz jen to nejlepší. Nekvalitní palivo totiž systém DPF zanáší nespalitelnými zbytky a kromě toho má neblahý účinek i na vstřikovače a EGR ventily.

Obrázek editujete kliknutím

Nepodceňujte signalizaci potíží

Pokud se domníváte, že máte potíže s turbodmychadlem nebo se vstřikovači a EGR ventily, sjednejte okamžitou nápravu a nečekejte, až se problém prohloubí. Tyto závady následně vedou k sekundárním potížím zjevujících se na DPF. 

Obrázek editujete kliknutím

Dodržujte všechny vepsané zásady a prodlužte tak svému filtru pevných částic celkovou životnost. Není to jen o palivu a způsobu jízdy, ale o komplexním přístupu k dané problematice.

info@zivotnost-dpf.cz